vrijdag 3 november 2017

Vind ik leuk - 5 stukken over poëzie

Het internet bulkt van de goede teksten over poëzie. Jammer genoeg verdwijnen de meeste daarvan al gauw tussen de digitale plooien. Ik heb er vijf voor jou gered.

1. Masterclass poëzie lezen met Anne Vegter
Poetry International
Korte inhoud: Een gebruiksaanwijzing voor het lezen van poëzie. 

Waarom: Poëzie is moeilijk, lastig of onbegrijpelijk, toch? Welnee, zegt dichteres Anne Vegter. Je moet er gewoon aan beginnen. Aan de hand van het werk van Els Moors, Mustapha Stitou en H.H. ter Balkt laat Vegter zien dat het lezen van gedichten geen verplicht en onaangenaam nummertje is, maar een plezier. De masterclass kaderde in het project HALLO GEDICHT!, een initiatief dat Vegter als Dichteres des Vaderlands nam om poëzie en potentiële lezers dichter bij elkaar te brengen. 

Welk citaat moet je onthouden: Voor het lezen van gedichten is geen specifieke methode voorradig.

Wie: Anne Vegter, een Nederlandse schrijfster van poëzie, proza, toneel en kinderboeken. 

Site: Het YouTube-kanaal van Poetry International, een organisatie die op internationaal niveau poëzie promoot. 


2. Understanding Poetry is more straightforward than you think
The New York Times
Korte inhoud: Poëzie leer je appreciëren door een gedicht te verkennen, één woord per keer.

Waarom: Herinner jij je nog die verschrikkelijke lessen poëzie op school waarin een gedicht kapot werd geanalyseerd? Ook Matthew Zapruder hield aan die aanpak een klein trauma over. Volgens hem leer je een gedicht pas echt lezen en appreciëren door het woord per woord te verkennen. Poëzie lezen heeft volgens hem niets te maken met het uit het hoofd leren van voorgekauwde interpretaties. Poëzie draait om de ontdekking van de mogelijkheden van de taal.

Welk citaat moet je onthouden: By being placed into the machine of a poem, language can become alive again. 

Wie: Matthew Zapruder, een Amerikaanse dichter en schrijfdocent.  

Site: The New York Times, een van de grootste Amerikaanse dagbladen wereldwijd.

Ga naar het stuk

3. Over het belang van poëzie. Nu.
Mo
Korte inhoud: De dichter is een ketter. 

Waarom: In 2015 greep Geert Van Istendaele de publicatie van zijn dichtbundel aan om een polemiek over het belang van poëzie te schrijven. Nu, twee jaar later, blijkt het stuk nog steeds actueel. Reden genoeg om het terug op te vissen. In een wereld waar beurskoersen als bijbelteksten worden gelezen, wint poëzie aan belang. Het gedicht - dat weerloze ding dat geen euro winst draait - is een daad van verzet, een tegenstem, een tegenspraak tegen de economen die met cijfers iedereen het zwijgen opleggen. 

Welk citaat moet je onthouden: Het woord van de dichter is een vloek in de heilige kerk van de hedendaagse economie. 

Wie: Geert Van Istendael, een Belgische journalist en schrijver. 

Site: Mo, een Belgisch tijdschrift over internationaal nieuws met een focus op ontwikkelingssamenwerking en andersglobalisme. 

Ga naar het stuk

4. Waarom we poëzie haten
Vrij Nederland
Korte inhoud: Gedichten schrijven en lezen is een frustrerende bezigheid. 

Waarom: In 2016 publiceerde de Amerikaanse schrijver Ben Lerner het pamflet Waarom we poëzie haten. Lerner zegt dat poëziehaat een kenmerk van poëzieliefhebbers is en niet, zoals je op het eerste gezicht zou denken, van mensen die gedichten als een nutteloos tijdverdrijf beschouwen. De Nederlandse auteur Rob Schouten sluit zich bij het pamflet aan. Hoe hard de dichter ook probeert, het perfecte gedicht schrijven blijkt een onmogelijke opdracht. Net daarom koestert hij een haat tegenover de poëzie. Die haat gaat evenwel hand in hand met de liefde voor het genre.

Welk citaat moet je onthouden: Lerner noemt de dichter een tragisch figuur en het gedicht het verslag van een mislukking. 

Wie: Rob Schouten, een Nederlandse schrijver van poëzie, proza, kritieken en columns. 

Site: Vrij Nederland, een blad en een site over Nederland en de wereld, politiek en maatschappij, kunst en cultuur, economie en duurzaamheid, techniek en filosofie.

Ga naar het stuk

5. Ben Lerner on why so many People (rightfully) hate Poetry
Literary Hub
Korte inhoud: Een interview met Ben Lerner over zijn pamflet Waarom we poëzie haten.

Waarom: Na een stuk over Waarom we poëzie haten, is het tijd om Ben Lerner zelf aan het woord te laten. De titel van zijn pamflet maakte veel reacties los, en daar was het hem nu net om te doen.  De poëzie wordt om de zoveel tijd dood verklaard, maar toch blijft het genre mensen en pennen beroeren. Haat en liefde ziet Lerner als twee kanten van dezelfde medaille. Zolang je gedichten haat, zul je er ook van kunnen houden.

Welk citaat moet je onthouden: Is the greatest poem no poem? 

Wie: Cody Delistraty, een redacteur en schrijver van kritieken, profielen en essays.  

Site: Literary Hub, een site die de beste teksten bundelt die online over literatuur verschijnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten